hpmu.edu.vn

Trường Đại học Y Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 0313.731.907 Fax: 0313.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn


Contact Me on Zalo